Exteriörbild på Bollnäs folkhögskoa

Invigning av Musikens hus

Under hösten färdigställdes utbyggnaden av hus 05, Musikens hus. Inflyttning skedde under oktober månad och den formella invigningen hölls den 26 oktober.

I Musikens hus samlar vi skolans samtliga musikutbildningar i anpassade och ändamålsenliga lokaler med bland annat en ny studio och en större konsertsal.

I samband med att hus 05 blev klart startade man renoveringsarbetet i hus 01 (skolhuset) och hus 02 (undervisning, omklädningsrum med mera).