Grävning och schaktning

Arbetet med ombyggnationen är i full gång. Nu grävs och schaktas det för utbyggnad av vad som ska bli Musikens hus. Hus 05, tidigare elevinternat, byggs ut med två större musiksalar.