Exteriörbild på Bollnäs folkhögskoa

Fortsatt grävningsarbete på skolgården

Under vintern har grävningsarbetet på skolgården fortsatt. Nu har man grävt sig förbi hus 02 och 03 (matsalen).

Nytt avlopp har anlagts samt att man har man har grävt för att kunna byta fettavskiljare som en del av den stundande ombyggnationen av skolköket.

Man har även förberett för att kunna anlägga laddningsstolpar på parkeringen.