Exteriörbild på Bollnäs folkhögskola

Flytt av matsal och ny fettavskiljare

Byggstart av etapp 3, som består av gymnastiksal, matsal, kök, övningsrum för musiklinjen i källarplan samt undervisningslokaler, har påbörjats under april (hus 03 och 04).

Det innebär bland annat att matsalen och köket har flyttat till vår ”nya” tillfälliga matsal i källaren på hus 11. Matsalen är nu i cafeterian utanför Baldursalen och köket har flyttat in i den tidigare cafeteriaserveringen. En del anpassningar har gjorts i utrymmet för att verksamheten ska kunna tillaga  och servera till exempel frukost, fika och sallad. Eleverna får sin lunch och middag via catering från sjukhusets restaurang.

Grävningarna utanför hus 03 och 04 fortsätter och köket har nu också fått en ny fettavskiljare.