Vårdprogram vuxenpsykiatri

Ett vårdprogram ska fungera som ett stöd i det vardagliga kliniska arbetet och en grund att stå på. Det ska göra innehållet i vården tydligare både för personal och patienter.

Om vårdprocessen är tydlig kan personalen fokusera mer på innehållet i vården, det vill säga kliniska bedömningar, behandlingar och andra insatser.

Riktlinjerna är framtagna av medarbetare i verksamheten och är baserade på en kombination av bästa tillgängliga kunskap, beprövad erfarenhet och förutsättningar i vårdverksamheten.

ADHD - vårdprogram vuxenpsykiatri – Platina id 09-254759 (pdf)

Diagnostik och utredning – vårdprogram vuxenpsykiatri – Platina id  09-68189 (pdf)