SAM-team

SAM-teamet är till för brukare/patienter med svår samsjuklighet, psykisk sjukdom och missbruksproblematik, där tidigare insatser visat sig otillräckliga.

Medlemmarna i teamet arbetar inom socialtjänst, omvårdnad och psykiatri och har mandat att skapa arbetsgrupper som kan samverka kring en enskild patient/brukare. Personalen får handledning i vården och kan arbeta med hänsyn till patientens/brukarens individuella behov.

Dokument

Att samverka vid samsjuklighet - delrapport 1 (pdf)

Samsjuklighet ett integrerat arbetssätt (pdf)

Samverkan SAM-team 2018 (pdf)

Samverkan arbetsmaterial 2016 (pdf)