Diagnostik och utredning - vårdprogram vuxenpsykiatri

Vårdprogram i diagnostik och utredning som gäller för samtliga enheter inom vuxenpsykiatri Region Gävleborg.

Syftet med vårdprogrammet är att beskriva hur diagnostiska utredningar ska gå till, vilka principer som bör gälla för utredningsarbetet och vilka delar som bör ingå i en diagnostisk utredning.

Diagnostik och utredning - vårdprogram vuxenpsykiatri – Platina id 09-68189 (pdf)