Tolk

Stöd för dig som ska beställa och använda tolk i ditt samtal med patienten.

  • Beställ tolk - du kan beställa telefontolk eller kontakttolk från upphandlade leverantörer.
  • Att samtala med tolk - information och folder från Socialstyrelsen på olika språk.