Om hälsoundersökningar av asylsökande och flyktingar

Asyl- och migranthälsa ansvarar för att genomföra hälsoundersökningar på samtliga asylsökande och migranter som kommer till vårt län.

Asyl- och migranthälsa i Region Gävleborg