Dramapedagogik- En pedagogik med många möjligheter

I 50 år har Västerbergs folkhögskola utbildat dramapedagoger. Det är en unik plats som har försett landet med många hundra dramapedagoger sedan 1974. Utbildningen har funnits på andra folkhögskolor men på Västerberg har den getts utan avbrott under dessa år och är just nu den enda folkhögskola där det går att studera till dramapedagog. Västerberg är navet för dramapedagogiken i Sverige.

Redan från början var Anita Grünbaum huvudlärare på utbildningen och blev kvar fram till sin pension 2002.  Anita har spelat en stor roll för dramapedagogiken inte bara för skolan utan också för dramapedagogiken i stort. Många dramapedagoger som examinerats här har gått vidare ut i yrkeslivet och arbetat med dramapedagogiska metoder i samhällets olika delar, både i skolväsendet, kulturskolor, teatrar, företagsorganisation, lärarutbildningar, universitet, forskning och inom kulturområdet i stort. 

Dramapedagogiken utgår från teaterns formspråk men även från andra estetiska uttryck och metoder. Undervisningen bygger på upplevelsebaserat lärande samt innehåller både praktiska och teoretiska moment. Utbildningen är eftergymnasial och ställer höga krav på deltagarna och kan även valideras till högskolepoäng på Stockholms universitet.

Undervisningen har under dessa år skett i den första skolbyggnaden som byggdes på Västerberg och som sedan 1974 heter Dramahuset. Här är väggarna impregnerade av drama, teater och kreativitet.  På väggarna sitter fotografier och bilder av nästan alla klasser som har gått här under åren.

Även kompetensutveckling och kurser för redan verksamma dramapedagoger har erbjudits under åren. Nu senast har kurser i Forumteater och Regi, rörelse och koreografi arrangerats.

Under kommande läsår kommer Västerbergs folkhögskola uppmärksamma detta jubileum på olika sätt, både träffar och fest för tidigare deltagare, kurser för verksamma men även att bjuda in grupper och personer som är nyfikna och vill veta mer om dramapedagogik och dess möjligheter.