Program och pedagogik

Region Gävleborg placerar konst och arbetar med konstnärliga miljögestaltningar i olika typer av offentliga rum.

Bland annat väntrum, entréhallar, hissar, korridorer, kulvertar, utomhusmiljöer, kontorsrum, personalmatsalar, inglasade innergårdar, expeditioner, samtalsrum och dagrum för patienter.

En del konstverk är tillgängliga endast för personal och andra kan man bara se som patient eller anhörig. En betydande del finns dock tillgänglig för allmänheten. Dessutom producerar vi i form av pilotprojekt, samarbets- och samverkansprojekt etc. tillsammans med andra aktörer konst på Internet, på stadsbiblioteket eller i andra gemensamma rum.

Välkommen att se exempel ur den konstsamling som Region Gävleborg förfogar över.