Utställningar och konstprojekt

Markering vid Anna Asplinds verk Kommer himlen alltid vara blå? (2017) vid Mostigshällarna mellan Norrala och Söderala i Hälsingland. Foto: Johanna Syrén.

Vi driver några större tvärsatsningar som involverar inte bara konstsamlingen och konstkonsulentverksamheten utan också flera andra verksamhetsområden.

Välkommen att till exempel låna en utställning, ta del av en workshop inom några av våra fokusområden eller i samarbete arrangera en festival eller ett seminarium.