Dans

I danskonsulentens uppdrag ingår att förankra, synliggöra och utveckla dansen i länet.

Att arbeta med fortbildning och inspirationsdagar. Att initiera och driva projekt som ska stärka den professionella sceniska dansen i länet bland annat genom arrangörsutveckling och förmedling av professionella dansföreställningar både offentliga och mot skolan.

Ett exempel på vårt arbete med ungdomar och scenisk dans är Skapa Dans, en årlig koreografitävling för unga dansare. I juryn sitter representanter från dansvärlden både från institutioner och utbildningar. Kring tävlingen erbjuds kringaktiviteter för ungdomar såsom workshops och uppträdanden.