Dans

Dansverksamhetens breda uppdrag i Gävleborg, genom verksamhetsutvecklaren och danssamordnaren, är att: 

Arbeta med fortbildning, inspiration och publikarbete. Driva och följa upp konstnärlig utveckling och förnyelse. Förankra och synligagöra dansen genom att initiera, stödja och främja utvecklingsprojekt av olika slag. Bidra till ökad kunskap och förståelse för dansen som uttrycksmedel. Verka för att såväl barn, unga, vuxna och äldre skall kunna ta del eller själva utöva dans som konstform. Utveckla och stärka tillgängligheten för den professionella danskonsten för såväl publik som utövare. Arbeta med strukturutveckling för att bygga mötesplatser och nätverk på regional, nationell och internationella nivå. Handlägga och bidrag av ansökningar för produktioner och dansarrangemang. 

Nyhetsbrev (pdf)

Aktuellt