Till startsidan

Regional utveckling

Vi utvecklar Gävleborg

Region Gävleborg arbetar för en hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborgs län. Det gör vi genom att utgå från vår regionala utvecklingsstrategi. Vårt uppdrag är att samordna arbetet och samverka med aktörer lokalt, regionalt och nationellt.

Det är ett uppdrag som vi har från Regeringen. Vi ansvarar för att ta fram en regional utvecklingsstrategi samt en länsplan för regional transportinfrastruktur. Vi beslutar om statliga medel för utvecklingsprojekt och företagsutveckling, cirka 100 miljoner kronor per år. Vi ska också följa den regionala utvecklingen i Gävleborg och utvärdera resultatet av det regionala utvecklingsarbetet.

Projekt och företag som tagit del av det statliga stödet spänner över ett brett spektra. Vi lyfter särskilt några projekt och företag där du får chansen att träffa människorna bakom goda affärsidéer och projektinitiativ. De bidrar med sin handlingskraft till Gävleborgs utveckling.

"Vi utvecklar Gävleborg - möjligheternas region"

 

Dela denna sida


Publicerad 2015-06-24
Uppdaterad 2017-02-08
Publicerat av webbredaktionen