Region Gävleborg logga
Anpassa  |  Press  |  Kontakt
Utskriftsversion

Region Gävleborg, den attraktiva regionen

Den attraktiva regionen!

I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet.

Läs mer om våra gemensamma mål

Gävleborg
Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen.

Vi är ett samverkans- organ mellan Gävleborgs kommuner och landsting.

Regionbildning 2015
Dela
Nytt från Region Gävleborg

Glad Påsk!

Nyhetsbild »
Vi på Region Gävleborg önskar alla en härlig och vilsam påsk!
18 april

Energieffektivisering genom visualisering

Nyhetsbild »
Att visualisera energiförbrukning, kostnader och energibesparande åtgärder ökar motivationen till ett energismart beteende. Ökade krav ställs på fastighetsbolag,...
17 april

Steampunkfestival i Gävle

Nyhetsbild »
Steampunkfestivalen hålls 27-29 juni 2014, på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Steampunkfestivalen är även årets Swecon, årets nationella science fiction- och...
16 april

Cykla för seger 1-31 maj

Nyhetsbild »
Europas största cykelutmaning pågår 1-31 maj. I år utmanar alla kommuner i Gävleborg städer i Europa. Ladda ner appen Endomondo och anslut dig till Team Gävleborg.
15 april
Regional samverkan i Gävleborg
Central Sweden

Central Sweden

HjälpmedelSAM

HjälpmedelSAM

Gävle Dala Energikontor

Gävle Dala Energikontor

Almi GävleDala

Almi GävleDala

Hälsingegårdar

Hälsingegårdar

Invest Gävleborg

Invest in Gävleborg

Regional Utvecklingsstrategi
Region Gävleborgs styrdokument för det statliga uppdraget; att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Infrastrukturprogrammet
Inriktningar och prioriteringar av de viktigaste transportstråken för Gävleborgs läns utveckling.

Länstransportplanen
Så skapar vi hållbara transport-system för arbetspendling, kompetensförsörjning samt förbättrar tillgängligheten i samhället.

Kompetensprogrammet
Kompetens som drivkraft för hållbar regional utveckling och människors möjligheter till självförverkligande.

Innovations- och Näringslivsprogram
Programmet ska konkretisera RUS inom näringslivsområdet.

Strukturfonder Norra Mellansverige
Kontakta Region Gävleborg

Växel:

026-65 02 00

Post:

Box 834
801 30 Gävle

Besök:

Ruddammsgatan 30
i Gävle