Region Gävleborg logga
Anpassa  |  Press  |  Kontakt
Utskriftsversion

Region Gävleborg, den attraktiva regionen

Den attraktiva regionen!

I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet.

Läs mer om våra gemensamma mål

Gävleborg
Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen.

Vi är ett samverkans- organ mellan Gävleborgs kommuner och landsting.

Regionbildning 2015
Dela
Nytt från Region Gävleborg

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Nyhetsbild »
Sammantaget handlar det om en satsning på 67 miljarder kronor för att bidra till att uppnå EU2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla för att stärka EU:s och...
31 oktober

Begränsad öppettid den 31 oktober

Nyhetsbild »
Den 31 oktober har kontoret på Ruddammsgatan öppet 09.00-12.00.
30 oktober

Kulturfrukost 5 november

”As science learns more about the connections between emotions and health, stress and disease, and the brain and immune system, art therapy is discovering new frontiers for the use of imagery and art expression in treatment.” (Malchiodi, 2003) »
Läkande bild och lek. Annika Erixån konstnär och bildterapeut, berättar om bildterapi och lekpedagogik/terapi. Hur går det till och vad är det bra för?
30 oktober

Alla studenter fick jobb!

Fotograf: Stefan Estassy »
När Högskolan i Gävle följt upp den första kullen avgångsstudenter från Energisystem (Co-op) 180 hp, studieformen som möjliggör en kombination av studier och arbete på ett...
29 oktober

Nästa ansökningsomgång för projektmedel

Nyhetsbild »
Regionala projektmedel kan sökas löpande under 2015. Beräknad handläggningstid är 2-3 månader. Den planerade utlysningen med sista ansökningsdatum 17 november 2014 är...
29 oktober
Regional samverkan i Gävleborg
Central Sweden

Central Sweden

HjälpmedelSAM

HjälpmedelSAM

Gävle Dala Energikontor

Gävle Dala Energikontor

Almi GävleDala

Almi GävleDala

Hälsingegårdar

Hälsingegårdar

Invest Gävleborg

Invest in Gävleborg

Regional Utvecklingsstrategi
Region Gävleborgs styrdokument för det statliga uppdraget; att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Infrastrukturprogrammet
Inriktningar och prioriteringar av de viktigaste transportstråken för Gävleborgs läns utveckling.

Länstransportplanen
Så skapar vi hållbara transport-system för arbetspendling, kompetensförsörjning samt förbättrar tillgängligheten i samhället.

Kompetensprogrammet
Kompetens som drivkraft för hållbar regional utveckling och människors möjligheter till självförverkligande.

Innovations- och Näringslivsprogram
Programmet ska konkretisera RUS inom näringslivsområdet.

Strukturfonder Norra Mellansverige
Kontakta Region Gävleborg

Växel:

026-65 02 00

Post:

Box 834
801 30 Gävle

Besök:

Ruddammsgatan 30
i Gävle