Region Gävleborg logga
Anpassa  |  Press  |  Kontakt
Utskriftsversion

Region Gävleborg, den attraktiva regionen

Den attraktiva regionen!

I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet.

Läs mer om våra gemensamma mål

Gävleborg
Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen.

Vi är ett samverkans- organ mellan Gävleborgs kommuner och landsting.

Regionbildning 2015

Regionkalender

Dela
Nytt från Region Gävleborg

Sandvikens kommun, en del av Region Gävleborg

Nyhetsbild »
Sandviken är staden med närheten och mångfalden. I Sandviken finns en mångfald av utbud och aktiviteter på nära avstånd.
22 december

Välkommen till Hälsingland

Nyhetsbild »
Här hittar du weekendresor, paketupplevelser, trevliga boenden och resmål. Hälsingland erbjuder småskaliga och speciella aktiviteter och upplevelser för barn och vuxna....
19 december

16 miljarder till jobb och tillväxt

»
Lagom till jul har kommissionen antagit de 8 regionala och det nationella regionalfondsprogrammen. Det har varit en mycket intensiv höst för att bana väg för detta, men nu...
18 december

Gävle kommun, en del av Region Gävleborg

Nyhetsbild »
Gävle är staden som samlar världen. Här genomförs konferenser och kongresser för släktforskare, onkologer, facköversättare, chefer och hela partistämmor! I Gävle har dom...
18 december

Ung Gävleborg - se konferensen på webben!

»
Den 18 december samlas ca 100 personer för att ta del av en fullmatad konferens på temat barn och ungas uppväxtvillkor. Hade du också en önskan om att gå på konferensen...
18 december
Regional samverkan i Gävleborg
Central Sweden

Central Sweden

HjälpmedelSAM

HjälpmedelSAM

Gävle Dala Energikontor

Gävle Dala Energikontor

Almi GävleDala

Almi GävleDala

Hälsingegårdar

Hälsingegårdar

Invest Gävleborg

Invest in Gävleborg

Regional Utvecklingsstrategi
Region Gävleborgs styrdokument för det statliga uppdraget; att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Infrastrukturprogrammet
Inriktningar och prioriteringar av de viktigaste transportstråken för Gävleborgs läns utveckling.

Länstransportplanen
Så skapar vi hållbara transport-system för arbetspendling, kompetensförsörjning samt förbättrar tillgängligheten i samhället.

Kompetensprogrammet
Kompetens som drivkraft för hållbar regional utveckling och människors möjligheter till självförverkligande.

Innovations- och Näringslivsprogram
Programmet ska konkretisera RUS inom näringslivsområdet.

Strukturfonder Norra Mellansverige
Kontakta Region Gävleborg

Växel:

026-65 02 00

Post:

Box 834
801 30 Gävle

Besök:

Ruddammsgatan 30
i Gävle