Region Gävleborg logga
Anpassa  |  Press  |  Kontakt
Utskriftsversion

Region Gävleborg, den attraktiva regionen

Den attraktiva regionen!

I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet.

Läs mer om våra gemensamma mål

Gävleborg
Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen.

Vi är ett samverkans- organ mellan Gävleborgs kommuner och landsting.

Regionbildning 2015
Dela
Nytt från Region Gävleborg

Medarbetare på Region Gävleborg uppmärksammad på TV4

Nyhetsbild »
Svenskarna surfar allt med på webbplatser som Hemnet och för många har det blivit en del i vardagen att ägna en stund av dagen åt kolla in bostadsmarknaden på internet....
24 november

EUpplyst 2015 - tävling för gymnasiet

Nyhetsbild »
EUpplyst 2015 är en tävling för gymnasiet där eleverna ikläder sig rollen som ledamöter av Sveriges riksdag. Uppgiften är att skriva ett tal om EU:s viktigaste...
21 november

Mer än 4 miljoner människor får hjälp att studera och arbeta utomlands

Nyhetsbild »
Visste du att med Erasmus+ kommer mer än 4 miljoner människor ges stöd att arbeta och studera utomlands de kommande sju åren? Under samma period kommer Erasmus+ även...
20 november

Resultat från trygghetsundersökningen i Gävleborg 

Nyhetsbild »
Under augusti-september 2014 genomfördes trygghetsmätning i länets samtliga kommuner. Sammanlagt skickades 7 200 enkäter ut till slumpvis utvalda personer i 19 geografiska...
19 november

Folkhälsa Gävleborg - nyhetsbrev november

Nyhetsbild »
Folkhälsa Gävleborg ger cirka 4-6 per år ett digitalt nyhetsbrev. Ansvaret för folkhälsoarbetet i länet är delat mellan Region Gävleborgs regionfullmäktige, Länsstyrelsen...
18 november
Regional samverkan i Gävleborg
Central Sweden

Central Sweden

HjälpmedelSAM

HjälpmedelSAM

Gävle Dala Energikontor

Gävle Dala Energikontor

Almi GävleDala

Almi GävleDala

Hälsingegårdar

Hälsingegårdar

Invest Gävleborg

Invest in Gävleborg

Regional Utvecklingsstrategi
Region Gävleborgs styrdokument för det statliga uppdraget; att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Infrastrukturprogrammet
Inriktningar och prioriteringar av de viktigaste transportstråken för Gävleborgs läns utveckling.

Länstransportplanen
Så skapar vi hållbara transport-system för arbetspendling, kompetensförsörjning samt förbättrar tillgängligheten i samhället.

Kompetensprogrammet
Kompetens som drivkraft för hållbar regional utveckling och människors möjligheter till självförverkligande.

Innovations- och Näringslivsprogram
Programmet ska konkretisera RUS inom näringslivsområdet.

Strukturfonder Norra Mellansverige
Kontakta Region Gävleborg

Växel:

026-65 02 00

Post:

Box 834
801 30 Gävle

Besök:

Ruddammsgatan 30
i Gävle