Region Gävleborg logga
Anpassa  |  Press  |  Kontakt
Utskriftsversion

Region Gävleborg, den attraktiva regionen

Den attraktiva regionen!

I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet.

Läs mer om våra gemensamma mål

Gävleborg
Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen.

Vi är ett samverkans- organ mellan Gävleborgs kommuner och landsting.

Regionbildning 2015
Dela
Nytt från Region Gävleborg

Ta en bild på Världsarvsdagen

Nyhetsbild »
Fredag den 24 oktober firar vi FN-dagen och uppmärksammar samtidigt de svenska världsarven med ett fotoprojekt som pågår hela dygnet, i alla de svenska världsarven...
24 oktober

Välkommen till IT-Forum 2014

Nyhetsbild »
IT-Forum är branschdagen för dig som med hjälp av IT arbetar med utveckling av processer och verksamhet inom små- och medelstora företag i alla branscher. Forumet riktar...
24 oktober

Stort intresse för att motverka avhopp och omval på gymnasiet

Nyhetsbild »
150 lärare och rektorer från länet samlas för att starta upp arbetet med att förbättra och förstärka studie- och yrkesvägledningen.
23 oktober

Politisk majoritet klar för Region Gävleborg

Nyhetsbild »
Nu är den nya politiska majoriteten klar för mandatperioden 2015-2018. Region Gävleborg kommer att ledas av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och...
22 oktober

200 unga utvecklar demokratin

Nyhetsbild »
Unga från Gävleborg samlas för att lära mer om demokrati, rättigheter och för att utveckla sitt elevrådsarbete.
21 oktober
Regional samverkan i Gävleborg
Central Sweden

Central Sweden

HjälpmedelSAM

HjälpmedelSAM

Gävle Dala Energikontor

Gävle Dala Energikontor

Almi GävleDala

Almi GävleDala

Hälsingegårdar

Hälsingegårdar

Invest Gävleborg

Invest in Gävleborg

Regional Utvecklingsstrategi
Region Gävleborgs styrdokument för det statliga uppdraget; att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Infrastrukturprogrammet
Inriktningar och prioriteringar av de viktigaste transportstråken för Gävleborgs läns utveckling.

Länstransportplanen
Så skapar vi hållbara transport-system för arbetspendling, kompetensförsörjning samt förbättrar tillgängligheten i samhället.

Kompetensprogrammet
Kompetens som drivkraft för hållbar regional utveckling och människors möjligheter till självförverkligande.

Innovations- och Näringslivsprogram
Programmet ska konkretisera RUS inom näringslivsområdet.

Strukturfonder Norra Mellansverige
Kontakta Region Gävleborg

Växel:

026-65 02 00

Post:

Box 834
801 30 Gävle

Besök:

Ruddammsgatan 30
i Gävle