Region Gävleborg logga
Anpassa  |  Press  |  Kontakt
Utskriftsversion

Region Gävleborg, den attraktiva regionen

Den attraktiva regionen!

I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet.

Läs mer om våra gemensamma mål

Gävleborg
Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen.

Vi är ett samverkans- organ mellan Gävleborgs kommuner och landsting.

Regionbildning 2015
Dela
Nytt från Region Gävleborg

Kampanjen Ramla inte!

Nyhetsbild »
I samband med FN:s internationella äldredag den 1 oktober pågår under vecka 40 kampanjen Ramla inte! i Gävleborg.
28 augusti

Grunden för strategiskt arbete på regional nivå

Nyhetsbild »
Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 är vägledande för arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft till och med...
27 augusti

Pressmeddelande - Kinas största GIS-företag valde Gävle

Nyhetsbild »
Gävle, Europas GIS huvudstad, är återigen vinnare när GeoStar inc. Kinas största företag inom geografisk information, väljer att etablera sitt Europahuvudkontor i Gävle....
26 augusti

Kulturfrukost 3 september - Systrarna

Nyhetsbild »
Träffa två av deltagarna i Landstingets projekt Systrarna. Thelma Åberg och Emma Stonegård kommer tillsammans med deras mentor Marit Bergman att framföra sin musik och...
25 augusti

Fortsatt holländskt intresse för regionen som besöksmål

Nyhetsbild »
I helgen besöks Gävleborg återigen av holländsk media. Livsstilsmagasinet LXRY Magazine utforskar vårt utbud av vildmarks- och naturupplevelser. Besöket arrangeras i...
22 augusti
Regional samverkan i Gävleborg
Central Sweden

Central Sweden

HjälpmedelSAM

HjälpmedelSAM

Gävle Dala Energikontor

Gävle Dala Energikontor

Almi GävleDala

Almi GävleDala

Hälsingegårdar

Hälsingegårdar

Invest Gävleborg

Invest in Gävleborg

Regional Utvecklingsstrategi
Region Gävleborgs styrdokument för det statliga uppdraget; att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Infrastrukturprogrammet
Inriktningar och prioriteringar av de viktigaste transportstråken för Gävleborgs läns utveckling.

Länstransportplanen
Så skapar vi hållbara transport-system för arbetspendling, kompetensförsörjning samt förbättrar tillgängligheten i samhället.

Kompetensprogrammet
Kompetens som drivkraft för hållbar regional utveckling och människors möjligheter till självförverkligande.

Innovations- och Näringslivsprogram
Programmet ska konkretisera RUS inom näringslivsområdet.

Strukturfonder Norra Mellansverige
Kontakta Region Gävleborg

Växel:

026-65 02 00

Post:

Box 834
801 30 Gävle

Besök:

Ruddammsgatan 30
i Gävle