Region Gävleborg logga
Anpassa  |  Press  |  Kontakt
Utskriftsversion

Region Gävleborg, den attraktiva regionen

Den attraktiva regionen!

I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet.

Läs mer om våra gemensamma mål

Gävleborg
Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen.

Vi är ett samverkans- organ mellan Gävleborgs kommuner och landsting.

Regionbildning 2015
Dela
Nytt från Region Gävleborg

Ta en bild på Världsarvsdagen

Nyhetsbild »
Fredag den 24 oktober firar vi FN-dagen och uppmärksammar samtidigt de svenska världsarven med ett fotoprojekt som pågår hela dygnet, i alla de svenska världsarven...
20 oktober

Unga i regional utveckling

Nyhetsbild »
Under två dagar har representanter från Sveriges regioner träffats för att diskutera ungdomspolitik, med fokus på goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Workshopen som...
17 oktober

Kompetensbehovet i Gävleborg de närmaste 10 åren

Nyhetsbild »
Hur ser Gävleborgs kompetensbehov ut de närmaste 10 åren? Kompetensindex 2013-2023 ger en fingervisning om läget på länets arbetsmarknad i framtiden.
16 oktober

Språkträning on-line för studenter inom EU

Nyhetsbild »
Det finns ett nytt online-verktyg tillgängligt för studenter inom Erasmus+ för att hjälpa dem att förbättra sina språkkunskaper under sin vistelse utomlands!
15 oktober

Pris till drogförebyggare i Söderhamn

Yvonne Kristiansson och Marcus Wågström från Be Smart. Bild lånad från Be Smarts hemsida. »
Be Smart får priset för sitt framgångsrika drogförebyggande arbete och för att de skapar en gemenskap hos barn och ungdomar som gör smarta val. Genom att skriva ett...
14 oktober
Regional samverkan i Gävleborg
Central Sweden

Central Sweden

HjälpmedelSAM

HjälpmedelSAM

Gävle Dala Energikontor

Gävle Dala Energikontor

Almi GävleDala

Almi GävleDala

Hälsingegårdar

Hälsingegårdar

Invest Gävleborg

Invest in Gävleborg

Regional Utvecklingsstrategi
Region Gävleborgs styrdokument för det statliga uppdraget; att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Infrastrukturprogrammet
Inriktningar och prioriteringar av de viktigaste transportstråken för Gävleborgs läns utveckling.

Länstransportplanen
Så skapar vi hållbara transport-system för arbetspendling, kompetensförsörjning samt förbättrar tillgängligheten i samhället.

Kompetensprogrammet
Kompetens som drivkraft för hållbar regional utveckling och människors möjligheter till självförverkligande.

Innovations- och Näringslivsprogram
Programmet ska konkretisera RUS inom näringslivsområdet.

Strukturfonder Norra Mellansverige
Kontakta Region Gävleborg

Växel:

026-65 02 00

Post:

Box 834
801 30 Gävle

Besök:

Ruddammsgatan 30
i Gävle