Litteratur

Region Gävleborg har under 2018 genomfört en utredning, i samråd med länets berörda aktörer, som undersökt litteratur som ett nytt och eget verksamhetsområde inom kultursamverkansmodellen.

Enligt denna utredning finns det ett brett spektra av litterärt verksamma inom länet. Framför allt enskilda utövare och kulturella och kreativa näringar som författare av skön- och facklitteratur, poeter, översättare, illustratörer, serieskapare, dramatiker, lektörer, estradpoeter, skribenter, förlag, bokhandlare, litterära sällskap, studieförbund och föreningar, men även offentligt finansierade verksamheter med litteraturuppdrag såsom Litteraturhuset Trampolin i Sandviken och länets folkbibliotek.

Under vår/sommar 2018 rekryterar vi en verksamhetsutvecklare inom litteratur till Kulturutveckling Region Gävleborg.