Offentlig konst

Konstsamlingen är till för människor som besöker, bor och arbetar i Gävleborg, människor av idag och i framtiden.

Konstsamlingen finns i miljöer i Gävleborg där man bedriver vård, omsorg, utbildning, kultur, politik och forskning. Det övergripande målet är att konsten i våra offentliga och semioffentliga rum ska bidra med ett humanistiskt perspektiv på de verksamheter som bedrivs där. Genom konstsamlingen får tanke, hand och känsla lämna spår i vår gemensamma vardag.

Under 60 år har Region Gävleborgs konstsamling byggts upp. Fokus för inköp och satsningar har sett olika ut genom åren. Idag ligger fokus på nutida konst av hög kvalitet, som kompletterar konstsamlingen i övrigt. Med hög kvalitet menar vi rätt konst i rätt sammanhang. Konsten ska till exempel kunna lyfta och ladda verksamheten och den fysiska miljön, samspela med människorna, samtiden och platsen där den är placerad och komplettera rumsgestaltningen i övrigt. Samtida konst belyser ofta frågor och fenomen i vår tid och har en förmåga att utmana våra föreställningar. På så sätt kan den offentliga konsten också locka till kreativitet och nya idéer i de miljöer där den placeras och både bidra med identitet och inspiration i samhällslivet.

Matilda Ruta
En av Barnmottagningens besökare tar del av den animerade filmen Sjukhusfåglarna som skapats i samarbete med barn och patienter på Gävle Sjukhus. Läs mer på sidan för Matilda Ruta.
Fotograf: Albin Bogren.