Kvinnlig könsstympning

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du känner till eller misstänker att någon har blivit eller riskerar att bli utsatt för könsstympning. Här hittar du rutiner och informationsmaterial.

I Sverige är det olagligt att utföra all slags könsstympning på flickor. Det är också olagligt att planera, förbereda eller be någon annan att utföra en könsstympning. 

Rutiner

Utbildning

Utbildning kvinnlig könsstympning

Informationsmaterial till föräldrar

Kvinnlig könsstympning svenska – A4 (pdf)

Kvinnlig könsstympning svenska – A5 (pdf)

Kvinnlig könsstympning arabiska – A4 (pdf)

Kvinnlig könsstympning engelska – A4 (pdf)

Kvinnlig könsstympning franska – A4 (pdf)

Kvinnlig könsstympning somaliska – A4 (pdf)

Kvinnlig könsstympning sorani – A4 (pdf)

Kvinnlig könsstympning tigrinja – A4 (pdf)

Könsstympningspass

Föräldrar kan erbjudas att ta med sig passet i samband med en resa utomlands.

Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Det innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning. Passet kan skrivas ut på flera språk.

Könsstympningspass att dela ut till föräldrar: Könsstympningspass – länsstyrelsen Östergötland

Mer information om kvinnlig könsstympning