Barnhälsovårdsenhet

Barnhälsovårdsenheten arbetar med att utforma riktlinjer och metoder till de som arbetar på barnavårdscentralerna i Gävleborgs län.

Grunden för vårt arbete är att utifrån nationella riktlinjer och barnkonventionen verka för en jämlik barnhälsovård i länet.

Samordnande barnhälsovårdssjuksköterskor

Carina Jervström, carina.jervstrom@regiongavleborg.se, 0650-299 16

Sophie Ryd, sophie.ryd@regiongavleborg.se, 026-15 77 39

Samordnande BHV-psykolog

Marie Bandh, marie.bandh@regiongavleborg.se, 026-15 56 86

Barnhälsovårdsöverläkare

Pär Lindström, par.lindstrom@regiongavleborg.se, 026-15 03 35 

Vårdenhetschef

Mikael Wall, mikael.wall@regiongavleborg.se, 026-27 92 53