Personuppgifter

Vi månar om våra kunders och webbplatsbesökares integritet. Dina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

Gemensam nämnd FHRN, Region Gävleborg
Organisationsnummer: 232100-0198
Hjälpmedel SAM
Johanneslötsvägen 22
806 28 Gävle

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på butikenhjalp.nu@regiongavleborg.se eller ringa oss på 026-153501.

Ändamål och laglig grund

När du köper produkter i vår webbshop samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, adress, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via konsumentkontakt, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn, e-postadress eller telefonnummer. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtalet och för att uppgiften är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser

Du kan läsa mer om hur Region Gävleborg hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter på: regiongavleborg.se/dataskydd

Klarna

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är därför personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor.