Blanketter – hjälpmedelsförskrivning

Blanketter som du som inte har tillgång till WebSesam kan behöva.

Beställning av hjälpmedel

OBS! Blanketten används när ni inte har tillgång till WebSesam eller vid beställning av artiklar som inte är upplagda i Sesam.

Fyll i blanketten och skicka den till order.hjalpmedel@regiongavleborg.se Komplettera uppgifterna per telefon med orderkontoret vid behov.

Beställning hjälpmedel – blankett (pdf)

Hämtorder

Hämtning av hjälpmedel som skall returneras beställs normalt via hämtorderfunktionen i WebSesam. 

Fyll i blanketten och skicka den till order.hjalpmedel@regiongavleborg.se Komplettera uppgifterna per telefon med orderkontoret vid behov.

Hämtorder – blankett (pdf) 

Låneförbindelsen

Låneförbindelse hjälpmedel – Platina id 09-635932 (Word)

Låneförbindelse hjälpmedel – Platina id 09-635932 (Pdf)