Frågor och svar om hjälpmedel

Här kan du hitta svar på de vanligast ställda frågorna om Hjälpmedel SAM och hjälpmedel.


Får vem som helst handla här?
Svar:  Ja, vi har många smarta lösningar för hemmet som passar alla.


Kan jag hyra motionscykel här?
Svar:  Nej, vi har inga motionscyklar för uthyrning.


Kan jag hyra rullstol här?
Svar: Ja, du kan hyra från några dagar till längre perioder. Hyresperioden startar alltid med 30 dagar sedan betalar du för de antal dagar du hyr hjälpmedlet. Rullstolen beställs en dag före och hämtas och återlämnas på Hjälpmedel SAM i Gävle. Se information om hyra av hjälpmedel som privatperson.


Vem betalar reparation av hjälpmedel?
Svar: Reparation ingår i hyran. Om du är osäker kontakta den hälsocentral du tillhör.


Var lämnar jag tillbaka hjälpmedel som jag fått låna från sjukhus/hälsocentral?
Svar:  Kontakta din hälsocentral.


Kan jag låna hjälpmedel av er om jag får besök av en funktionshindrad person?
Svar:  Nej, men vi hyr ut vissa hjälpmedel till exempel rullstolar. Hygienhjälpmedel till exempel toaförhöjare kan endast köpas. Hjälpmedlet hämtas och återlämnas på Hjälpmedel SAM i Gävle.


När måste jag köpa hjälpmedlet själv?

Svar: När du behöver hjälpmedel som inte kräver en individuell utprovning eller anpassning. Då är det ditt eget ansvar att införskaffa och betala dessa själv. Du har rätt till en bedömning av dina behov. Den ska göras av personal inom hälso- och sjukvården vid funktionsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada och som medför problem i vardagen. Kontakta den hälsocentral du tillhör.


Hur hittar jag till Hjälpmedel SAM och vilka bussförbindelser finns det?
Svar:  Hjälpmedel SAM ligger efter E16 mot Hagaström, Valbo och Sandviken i före detta OnOff-huset. Från Rådhuset i Gävle går buss, linje 1, var 10:e minut. Från Resecentrum i Sandviken går buss, linje 91, med byte till linje 1 i Valbo köpecentrum.