Hjälpmedel för privatpersoner

Har du en funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälpmedel för att klara det dagliga livet? Kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast på din hälsocentral eller inom kommunen.

Arbetsterapeuten eller sjukgymnasten, även kallad förskrivare, bedömer vilka behov av åtgärder/hjälpmedel som är lämpliga. Bedöms att ett behov finns beställer förskrivaren produkten från Hjälpmedel SAM.

Förskrivaren visar dig också hur du använder hjälpmedlet och hjälper till med träning och anpassning av hjälpmedlet för dina behov.

Som privatperson utan förskrivare kan du köpa ditt hjälpmedel via vår webbshop eller i våra butiker. Priserna är angivna vid varje enskild produkt och betalning sker enkelt via postförskott, faktura eller delbetalning.

Med rätt hjälpmedel kan många människor leva aktivt och självständigt, trots sitt funktionshinder.

Ska du flytta till ett annat län?

Om du har hjälpmedel som är förskrivna till dig från Region Gävleborg och du ska flytta till ett annat län ska du kontakta din förskrivare.

Hyra rullstol tillfälligt

Har du ett tillfälligt behov av rullstol kan du hyra sådan av oss.

Bra att veta om hjälpmedel

Det finns idag ett stort utbud av hjälpmedel som hjälper personer med funktionshinder till bästa möjliga livssituation.

Hjälpmedel kan:

  • Förebygga funktionsnedsättning
  • Förbättra/vidmakthålla funktion eller förmåga
  • Kompensera funktion eller förmåga att klara det dagliga livet

Hjälpmedel kan den få, som lever med funktionsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada som medför problem i vardagen.

Råd och information om hjälpmedel lämnas i huvudsak av din hälsocentral.