För förskrivare/avtalskund - Hjälpmedel SAM

Information till dig som förskrivare eller avtalskund. Förskrivare kan exempelvis vara arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.

Kommunikation

Kommunikationshjälpmedel KOM-X