Lämna tillbaka hjälpmedel

Du ansvarar själv för skötseln av ditt hjälpmedel och för att lämna tillbaka det så snart du inte behöver det längre.

När hjälpmedlet inte längre behövs ska du kontakta din förskrivare, oftast en arbetsterapeut eller sjukgymnast. Förskrivaren beställer sedan hämtning eller ser till att det inlämnade hjälpmedlet går till tvätt och rekonditionering.

Återlämning av hyrda/lånade hjälpmedel görs till godsmottagningen på Hjälpmedel SAM, Johanneslötsvägen 22 Gävle. Ring på klockan så kommer personal och möter dig. Öppet 7.00–17.00.

Om du ska slänga ett hjälpmedel du själv äger och som är köpt i butiken eller via webbshoppen, alltså inte utskriven av förskrivare, ska hjälpmedlet slängas på din lokala återvinningscentral.