Medarbetare – Hjälpmedel SAM

Kontaktuppgifter till våra medarbetare.

Ulf Persson, förvaltningschef
026-15 35 18, 070-374 03 60

Per Norberg, teknisk chef
026-62 91 64,073-068 03 06

Cecilia Ivarsson, enhetschef, konsultteam och butik
026-15 35 26, 070-515 35 26

Anders Löfgren, logistikchef
026-53 10 11, 072-218 83 80

Monica Edin, controller
026-15 35 15, 070-226 30 88

Stefan Lundgren, verksamhetsutvecklare
026-15 35 31, 070-246 46 02

Anna Ehrling, verksamhetsutvecklare
026-53 18 17, 072-245 75 12

Michael Hjertberg, samordnare
026-15 35 19, 070-203 40 55

Kontakta hjälpmedelskonsulenterna när du har en fråga av allmän karaktär, som inte gäller ett specifikt pågående ärende hjalpmedelskonsulent@regiongavleborg.se.

Jessica Ahlinder 
026-53 16 49

Tina Redlund
026-15 80 14

Eva Forsman
026-15 35 10

Jenny Jansson
026-15 52 01

Kerstin Oldeen
026-15 35 11

Anna Rapp
026-15 35 28

Sanna Åhed
026-15 35 13

Maria Åkermark
026-15 35 20

Mårten Viden
026-16 25 49

Kristin Sjöberg
010-483 19 05