Medarbetare - Hjälpmedel SAM

Ledning

Ulf Persson, förvaltningschef
026-15 35 18, 070- 374 03 60

Peder Johansson, teknisk chef
026-62 91 64,073-068 03 06

Cecilia Ivarsson, enhetschef, konsultteam och butik
026-15 35 26, 070-5153526

Anders Löfgren, logistikchef
026-53 10 11, 072-218 83 80

Monica Edin, controller
026-15 35 15, 070-226 30 88

Jessica Ahlinder, verksamhetsutvecklare
026-15 35 31, 070-246 46 02

Anna Ehrling, verksamhetsutvecklare
026-53 18 17, 072-2457512

Michael Hjertberg, samordnare
026-15 35 19, 070-203 40 55

Hjälpmedelskonsulenter

Anna Rapp
026-15 35 28

Eva Forsman
026-15 35 10

Jenny Jansson
026-15 52 01

Stefan Lundgren 
026-53 16 49

Kerstin Oldeen
026-15 35 11

Sanna Åhed
026-15 35 13

Maria Åkermark
026-15 35 20

Sanna Danis
026-15 80 14