Ansvar som brukare

Du som har fått ett hjälpmedel förskrivet ansvarar för det under lånetiden. Hjälpmedlet är ett lån och ägs av Hjälpmedel SAM eller annan vårdgivare.

När du får ett hjälpmedel är det utprovat tillsammans med dig och du har fått information om hur du ska använda och sköta det.

Om du skadar ditt hjälpmedel (utöver normal förslitning), om det kommer bort på grund av slarv eller om du trots uppmaning inte lämnar tillbaka det kan du bli ersättningsskyldig.

Om du önskar förändra, justera inställningar eller av någon anledning inte är nöjd med hjälpmedlet, tar du kontakt med den förskrivare som provat ut hjälpmedlet.

Om du bedömer att hjälpmedlet inte fungerar som det ska eller är trasigt, ta kontakt med din förskrivare eller gör en felanmälan. Du kan också kontakat Hjälpmedel SAM, telefonnummer 026-15 35 22.