Upphandling - hjälpmedel

Vi samverkar i 7-klövern för en bra och kostnadseffektiv hjälpmedelsutveckling i regionen.

På vår gemensamma webbplats 7-klovern.se kan ni hitta planerade, pågående och arkiverade upphandlingar.