Uppdrag, omfattning och vision

Hjälpmedel SAM – ett samarbete mellan Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt Region Gävleborg.

Uppdraget

Hjälpmedel SAM ska tillgodose behovet av hjälpmedel genom att tillhandahålla modeller för hyra samt även tillhandahålla hjälpmedel för köp i begränsad omfattning. 
Hjälpmedel SAM ska också erbjuda ett utbud av tjänster kopplade till hjälpmedelssortimentet.

Omfattning

Hjälpmedel SAM ska tillhandahålla hjälpmedel för personer i Gävleborg som har rörelsehinder, tal- och språksvårigheter samt kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar.

Placering

Hjälpmedel SAM har sin huvudsakliga verksamhet i Gävle med lokala enheter i Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall. Vidare driver Hjälpmedel SAM en butik i Gävle och en butik i Bollnäs. Hjälpmedel SAM har idag drygt 60 anställda.

Vision

Som invånare i Gävleborg ska jag ha samma möjlighet att få mitt behov av hjälpmedel tillgodosett oavsett om det är Kommunen eller Regionen som har ansvaret för min vård och omsorg.

Information om Hjälpmedel SAM

Hjälpmedel SAM har genom sin unika kompetens inom teknik, rehabilitering och logistik, möjlighet att möta förskrivares och brukares krav på en god och effektiv hjälpmedelsförsörjning. Vi satsar på ett professionellt mottagande med erfaren och tillmötesgående personal.

Ambitionen är att

  • snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla de hjälpmedel som förskrivare beställt
  • genom rådgivning hjälpa förskrivare att hitta rätt hjälpmedel till rätt kostnad för olika behov
  • genom konsultation och specialanpassningar tillsammans med förskrivare och brukare hitta de bästa lösningarna till rimliga kostnader
  • erbjuda förskrivare utbildning och information om hjälpmedel gällande användningsområde och funktion
  • erbjuda samt utföra service och reparationer.

Kunskap — från behov till valt hjälpmedel

Med kunskap i rehabilitering, ergonomi och fysiologi i kombination med god kännedom om det utbud av hjälpmedel och de anpassningsmöjligheter som finns, erbjuder våra hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till brukare.Detta sker främst genom konsultation i samband med utprovningar, rådgivning och informationsmaterial. Hjälpmedel SAM anordnar även kontinuerligt utbildningar för förskrivare inom olika ämnesområden, för förmedling av den kunskap som krävs för att ge brukare säkra och behovsanpassade hjälpmedel.

Logistik — från beställning till levererat hjälpmedel

Lagerpersonal, inköpare och ordermottagare verkar gemensamt för att möta de behov som finns hos både brukare och förskrivare. Det kan vara allt från snabba leveranser till boenden, buffertförråd eller direkt hem till brukare, montering och installation av hjälpmedel.

Service — från avhjälpande till förebyggande underhåll

Reparation av trasigt hjälpmedel och förebyggande underhåll, besiktning av hjälpmedel, personlig teknisk support samt rekonditionering av inkomna hjälpmedel sköts av våra hjälpmedelstekniker.