Bo på skolan

Västerbergs folkhögskola har flera olika internathus med olika standard och priser. För dig som läser på distans finns olika boenden att välja mellan. 

Boende internat

Boende distanskurs