Vaccination mot pneumokocker

Här hittar du rutiner och rekommendationer om vaccination mot pneumokocker.

Vaccinationsplan

Vaccinationsplan 1 mars 2024 – Platina id 09-811722 (pdf)

Här hittar du viktiga datum för deadline att förhålla dig till för att vaccinationsarbetet ska ”flyta på” bra. Följande gäller och finns beskrivet i detalj i vaccinationsplanen:

  • Bokningsbara tider ska användas i huvudsak under våren – se till att det finns tillräckligt med bokningsbara tider i Clinic24 senast 1 mars.
  • Ni som har drop-in som komplement till de bokningsbara tiderna – anmäl drop-in tider till webbredaktionen@regiongavleborg.se senast 1 mars.
  • Inga uppgifter om vaccinationer får publiceras i tillfällig information (gula rutan). Se till att ta bort texten om det finns information där senast 1 mars.
  • Från och med den 6 mars får personer som rekommenderas vaccination ett brev hem i brevlådan. 
  • Från och med den 6 mars finns möjlighet att boka vaccination via Clinic24. 
  • Vaccinationerna sker från och med 13 mars till 30 april.

Bestämmelser om vilken utbildning en sjuksköterska ska ha genomgått för att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccinationer finns i socialstyrelsens föreskrifter.

Injektionstekniken är en viktig del i vaccinationsprocessen, läs om injektionsteknik på vårdhandbokens webbplats.

Möjlighet att självständigt öva praktiskt på KTC. Mejla till ktc@regiongavleborg.se eller kom förbi dagtid utan förbokning. I Gävle och Hudiksvall finns ”stickrum”.

Vaccin – Avtalade priser och information om beställning – Platina id 08-128810 (pdf) – läkemedelsenheten

Hälsocentralerna beställer Pneumovax från MSD vaccinservice och Apexxnar från Oriola.

Hälsocentralerna beställer också pneumokockvaccin till bland annat SÄBO och använder nedan blankett i samband med utlämning av doser. Ersättning utgår till hälsocentralerna vid utlämning av doser.

Inrapportering av vaccinationsdoser