Vaccinationsdoser

Inrapportering av vaccindoser som hälsocentral lämnat till SÄBO, LSS och hemsjukvård.

Obs! För att få utbetalning för 2023, registrera vaccinationerna senast 17 december. För att få utbetalning för 2024 ska vaccinationerna vara registrerade senast 30 april.

Inrapportering vaccinationsdoser

Tack för din rapport!

Rapporten har skickats till smittskyddsenheten, smittskydd@regiongavleborg.se, för vidare hantering.

Utlämnade doser

Utlämnade doser

Rapporten avser vaccinationer utförda under perioden

Rapporten avser vaccinationer utförda under perioden

Jag samtycker till hanteringen av mina personuppgifter