Covid-19 - Information till dig som kan ha blivit smittad

Information till dig som varit nära en person som är sjuk och smittsam i covid-19. Har du blivit smittad tar det 2–7 dagar från smittotillfälle tills du får symtom. Oftast sker det 5–6 dagar efter att du blivit smittad. I enstaka fall kan det ta upp till 14 dagar innan du insjuknar, så var uppmärksam på symtom.

Information gäller allmänheten.


Om du får hosta, feber och värk i kroppen

Blir du sjuk med hosta, feber, värk i kroppen och trötthet så kan det ha orsakats av covid-19.

Du som får lindriga symtom

De flesta som blir sjuka i covid-19 får enbart förkylningsliknande eller influensaliknande besvär som går över inom en vecka.

Du som är äldre kan bli svårare sjuk

För dig som är äldre, är risken större att covid-19 orsakar en svår lungsjukdom som kräver vård på sjukhus. Det gäller särskilt dig som har en kronisk sjukdom eller har problem med hjärta eller lungor.

Skydda andra och dig själv från smitta

Var noga med hygienen, hosta och nys i armvecket och tvätta händerna ofta.

Hur länge ska jag vara hemma?

Du som är sjuk med symtom på covid-19:
Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.
Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 – Folkhälsomyndigheten

Du som lämnat ett prov som visat att du har covid-19 (prov taget i vårdens regi):
Du rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra så länge du är smittsam. Tiden under vilken man är smittsam kan variera mellan olika personer. Allvarligt sjuka är oftast smittsamma under något längre tid än de som har en lindrig sjukdom. Du bedöms vara smittsam minst 5 dagar från du fick symtom. Om du inte varit allmänt förbättrad och feberfri under de senaste 2 dagarna kan du vara smittsam något längre än 5 dagar. Om du provtagits fast du inte hade några symtom räknas 5 dagar från provtagningsdagen.
Läs mer på Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad covid-19 (pdf) 

Kontakta vården om du blir sämre

Skulle du försämras så att du får svårt att vara uppe, svårt att äta och dricka eller får det svårt med andningen ska du ringa 1177 för att få råd om vård.

Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Shah Jalal, smittskyddsläkare, Smittskydd, Region Gävleborg