Statistik covid-19

Här samlas aktuell statistik om covid-19 i Gävleborgs län.

Här presenteras antal laboratorietester, antal personer med positiva provsvar och antal patienter som varit inneliggande på sjukhus och som skrivits ut med coviddiagnos (U07.1).

Siffrorna uppdateras dagligen 7.00 och från och med den 13 juli hämtas uppgifterna direkt från journalsystemet.

Positiva provsvar covid-19

Provsvar covid-19

Slutenvård - inneliggande patienter med covid-19

Provsvar antikroppstester covid-19

Smittskydd - antal positiva fall per vecka, kön och åldersgrupper - Smittskyddets statistik visas till och med föregående vecka

Övrig statistik finns på Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens webbplatser.

Folkhälsomyndighetens statistik

Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om antal bekräftade fall per region varje dag, samt antal bekräftade fall per kommun varje torsdag.

Bekräftade fall i Sverige

Socialstyrelsens statistik över avlidna i covid-19

Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna i covid-19 i Sverige på läns- och kommunnivå. Uppdateras helgfria onsdagar och fredagar. Bläddra bland flikarna till "kommun".

Statistik covid-19 - avlidna