Alkohol och droger – stöd från företagshälsan

Företagshälsan erbjuder stöd till chefer vid misstanke om alkohol- eller drogproblematik hos medarbetare. Den enskilda medarbetaren kan också kontakta företagshälsan för stöd.

För dig som medarbetare

Du kan kontakta företagshälsan om du vill ha hjälp gällande alkohol- och drogproblematik.

Som medarbetare kan du via företagshälsan få stöd i form av:

Behöver arbetsgivaren få veta?

Vi på företagshälsan rekommenderar dig att koppla in arbetsgivaren. Om du inte vill att arbetsgivaren ska få veta något om din alkohol- eller drogproblematik kan du istället vända dig till beroendecentrum eller den kommunala socialtjänsten för stöd.

Vissa arbetsgivare erbjuder sina anställda samtal enligt 15-metoden utan att chef behöver ge sitt samtycke. Dessa samtal kommer då inte till arbetsgivarens kännedom utan medgivande. Andra arbetsgivare erbjuder inte detta, utan där behövs ett medgivande av chef.

För dig som chef

När du som chef kontaktar företagshälsan gällande alkohol och droger gör företagssköterska och/eller företagsläkare tillsammans med dig som chef en gemensam analys av problemet.

Ett strategimöte erbjuds för att fördjupa analysen och förbereda uppdraget.

Därefter bokas tider för besök, exempelvis inledande trepartssamtal eller läkarbesök för medarbetaren, så snart som möjligt under ordinarie arbetstid.

Vid dessa samtal är det bra om HR och facklig representant deltar.

Arbetsgivaren ansvarar för rehabilitering – medarbetaren för sin behandling och rehabilitering

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt i övrigt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se) beskriver kraven gällande en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering och att rehabiliteringen även ska omfatta missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel.

Arbetsgivaren ansvarar för rehabiliteringen och medarbetaren har ett eget ansvar för sin behandling och rehabilitering.