Arbetsmiljö

Företagshälsan är en oberoende expertresurs inom arbetsmiljöområdet. Ett av våra viktigaste uppdrag är att strategiskt och operativt stödja chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer kan få stöd i arbetet med den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön både i det främjande, förebyggande och efterhjälpande arbetet.