Administration och ledning - Företagshälsan

Ulrica Cavallin
Förvaltningschef
010-483 19 03, 072-528 20 33
ulrica.cavallin@regiongavleborg.se

Anna Gertzén Fällgren
Enhetschef Gästrikland
010-483 19 41, 073-098 64 60
anna.gertzen.fallgren@regiongavleborg.se

Jennie Jonsson
Enhetschef Hälsingland
010-483 19 40, 070-305 94 29
jennie.a.jonsson@regiongavleborg.se

Lena Marie Larsson
Controller
010-483 19 09, 070-602 26 51
lena.r.larsson@regiongavleborg.se

Monica Ohlsson
FHV-sekreterare 
010-483 19 32, 070-399 60 11
monica.ohlsson@regiongavleborg.se

Emma Strömberg
Administratör
010-483 19 29, 070-337 99 90
emma.stromberg@regiongavleborg.se