Om Företagshälsan

Företagshälsa Region Gävleborg är en inbyggd företagshälsa och ägs gemensamt av Region Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Hofors, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn. Företagshälsan är även leverantör till kommunala bolag.

Företagshälsan är en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering och har kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa för att stödja våra kunder att nå sina verksamhetsmål och skapa en god arbetsmiljö.

Vi har samma målsättningar som våra kunder och det ger oss goda förutsättningar att jobba långsiktigt med att stödja våra kunders systematiska arbetsmiljöarbete.

Företagshälsan ska stödja arbetsgivaren att följa lagkravet: ”Arbetsgivaren ska systematisk undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. (AFS 2001:1, 2 § samt AML Kap. 3 2a §.)”

Beskrivning av tjänster - Företagshälsa Region Gävleborg – Platina id 09-506139 (pdf)

HBTQ-certifierade

Företagshälsan är HBTQ-certifierad av RFSL. Mer om certifieringen hos RFSL.