För dig som chef

Du som chef kan få stöd från företagshälsan med ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

När du som chef kontaktar företagshälsan är det vanligt att börja med en kunddialog.

På sidan Om Företagshälsan kan du läsa mer om vårt arbetssätt.