För dig som medarbetare

Du som medarbetare kan ta kontakt direkt med företagshälsan.

Du kan kontakta företagshälsan för exempelvis:

  • Samtal – där du får hjälp att sortera i en aktuell frågeställning eller problem för att hitta en väg framåt.
  • 15-metoden – ett sätt att uppmärksamma och behandla alkohol- och drogproblem.