Starta eget- och affärsutvecklingsutbildning

Har du en affärsidé som du vill förverkliga? Då kan du nu gå fyra olika utbildningar i starta eget och/eller affärsutveckling.

Det är länets kommuner som i samarbete med Folkuniversitetet erbjuder utbildningarna. Utbildningarna sker både digitalt och fysiskt, och kostar inget för dig som vill delta.

Utbildningarna finansieras av medel från Region Gävleborg.

Aktuella utbildningar

Utbildningen är kostnadsfri och omfattar totalt sex tillfällen. Varje tillfälle är tre timmar långt och det finns möjlighet till både fysiska tillfällen på plats och digitala tillfällen. Utbildningen är för dig som bor i Gävleborgs län eller Älvkarleby kommun.

Så här gör du för att anmäla dig

För att anmäla dig, klicka på det alternativ nedan som passar just dig. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast två dagar innan utbildningen startar, i annat fall kan en avgift komma att tas ut.

Digitalt

15 mars-19 april

18 april-23 maj

20 april- 1 juni

Bollnäs 
21 mars-25 april

Gävle
7 mars-11 april

Hudiksvall
9 mars-20 april

Sandviken
21 mars-25 april

Söderhamn
7 februari-14 mars

Om utbildningen

Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din affärsidé och verksamhetsutveckling. Ett exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut hittar du nedan: 

 1. Introduktion: Rollen som entreprenör, företagsformer, verksamt.se
 2. Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar
 3. Din affärsidé: Vilka behov/problem ska du täcka/lösa, vilka har behovet/problemet och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behovet/lösa problemet?
 4. Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem?
 5. Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?
 6. Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.

Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Region Gävleborg, Gävleborg läns kommuner, Älvkarleby kommun samt Folkuniversitet. Utbildningen finansieras av Region Gävleborg och utbildningsansvarig är Folkuniversitetet.

Är du ny i Sverige och har en affärsidé som du vill förverkliga? Då har du nu möjligheten att gå en utbildning i starta eget. Utbildningen hålls på lätt svenska. Utbildningen är kostnadsfri och omfattar totalt sex tillfällen. Varje tillfälle är tre timmar långt och kommer att genomföras digitalt. Utbildningen är för dig som bor i Gävleborgs län eller Älvkarleby kommun.

Anmälan

Starta eget på lätt svenska finns att anmäla sig till följande tillfälle:

12 april-24 maj

För anmälan kontakta Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun mimmi.ekstrom@ockelbo.se.

Anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast två dagar innan utbildningen startar, i annat fall kan en avgift komma att tas ut.

Om utbildningen

Starta eget på lätt svenska är en utbildning om företagande som genomförs på lätt svenska. Under utbildningen kommer du att få lära dig mer om hur du kan ta din idé till verklighet. Andra saker som vi går igenom är till exempel ekonomi och finansiering. Efter ha gått den utbildning kan du sedan söka till vår ordinarie Starta eget-utbildning.

Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Region Gävleborg, Gävleborg läns kommuner, Älvkarleby kommun samt Folkuniversitet. Utbildningen finansieras av Region Gävleborg och utbildningsansvarig är Folkuniversitetet.

Vill du utveckla ditt företag? Då har du nu möjligheten att gå en utbildning i affärsutveckling. 

Utbildningen är kostnadsfri och omfattar totalt sex tillfällen. Varje tillfälle är tre timmar långt och kommer att ske digitalt. Utbildningen är för dig som bor i Gävleborgs län eller Älvkarleby kommun.

Såhär gör du för att anmäla dig

Utbildningen i affärsutveckling finns att anmäla sig till följande tillfälle:

8 februari-15 mars

22 mars-26 april

Anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast två dagar innan utbildningen startar, i annat fall kan en avgift komma att tas ut.

Om utbildningen

Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din verksamhetsutveckling. Som deltagare vägleds du såväl i grupp som individuellt. En viktig del i utbildningen är Lean Business affärplaneringsplattform. Det är en metodik för affärsutveckling som bygger på modern forskning inom entreprenörskap.

Ett exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut hittar du nedan: 

 1. Introduktion: Det moderna entreprenörskapets beståndsdelar, verksamt.se.
 2. Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar.
 3. Din affärsidé: Vilka behov/problem täcker/löser du, vilka har dessa behov/problem och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behoven/lösa problemen?
 4. Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem på bästa sätt?
 5. Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?
 6. Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.

Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Region Gävleborg, Gävleborg läns kommuner, Älvkarleby kommun samt Folkuniversitet. Utbildningen finansieras av Region Gävleborg och utbildningsansvarig är Folkuniversitetet.

This is an introductory Business Start Up course designed for you who are new to Sweden. It is a preparatory entrepreneurship course where we will be using the Entreprenerdy platform. The course is conducted digitally and will be held in English.

Internet connection, a computer, tablet or mobile phone with a built-in camera and microphone is required. We have a limited number of computers to lend out. The education is free of charge and includes six lessons.

How to register

For more information and registration:

5 april-10 maj

Registration is binding. Any cancellation must take place no later than two days before the training starts.

Contact

For more information about the education contact Mike Davenport, Program coordinator and your teacher at Folkuniversitetet, Gävle. Phone 073-053 39 01, or mail mike.davenport@folkuniversitetet.sewww.folkuniversitetet.se/kontakt/gavle/