Rekommendationer för virusorsakade luftvägsinfektioner

Nu finns rekommendationer för virusorsakade luftvägsinfektioner under vårdhygiens dokument och rutiner på samverkanswebben.

Vårdgivare som har patienter med någon virusorsakad luftvägsinfektion bör följa vårdhygiens rekommendationer, se smitta via luftvägar under vårdhygiens dokument och rutiner.

Giltighetstiden för tidigare rekommendationer gick ut 1 februari 2024 och dessa har därför tagits bort från webbplatsen.