Min vård Gävleborg lanserar flera nya tjänster

Den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg utvecklas löpande och nu lanseras flera nya tjänster. Nu kan länets invånare med hjälp av e-legitimation förnya sina recept, hjälpmedel och speciallivsmedel. De kan också få hjälp med intyg, preventivmedel, boka provtagning och omboka eller avboka sitt vårdbesök.

– Vi ser fram emot att öka andelen tjänster i Min vård Gävleborg och i så stor utsträckning som möjligt ge en gemensam digital väg in till vården för våra invånare, säger Elin Johansson Hultman, verksamhetsutvecklare Digital vård på region Gävleborg. 

De nya tjänsterna ger invånare som är listade på en hälsocentral i Gävleborgs län möjlighet att utföra fler av sina ärenden inom vården digitalt, den tid på dygnet de önskar och hos fler mottagningar.

Genom Min vård Gävleborg kan invånarna till exempel skicka in en förfrågan om att förnya recept på sitt läkemedel. Vården bedömer därefter om receptet kan förnyas på en gång eller om det behövs en personlig kontakt, precis som genom motsvarande tjänst på 1177.se.

Ersätter motsvarande tjänster

Under februari kommer motsvarande tjänster på 1177.se att stänga. Invånarna blir därefter hänvisade till Min vård Gävleborg.

Information och utbildningsmaterial för administrativa tjänster i Min vård Gävleborg