Kulturting Gävleborg 2023 – dokumentation från dagen

Sandviken stod som värdkommun för Kulturting Gävleborg 2023.

Dokumentation från dagen

Föreläsning

Delaktighet är del av de nationella kulturpolitiska målen i Sverige och utgör ofta en viktig del av kommunala och regionala kulturplaner. Faktum är att begreppet har ökat i relevans sen cirka 20 år tillbaka. Men varför?

Denna föreläsning bygger på ett forskningsprojekt utfört i Göteborgs stad 2017-2021. Sofia Lindström Sol  visade på hur begreppet delaktighet kan förstås på olika sätt, både i politiken generellt och i kulturpolitiken specifikt. Genom olika exempel på hur begreppet används i Göteborgs offentligt finansierade kulturverksamheter beskrev hon  hur delaktighet kan göras, men också varför det kan vara svårt.

Sofia Lindström Sol är lektor och forskare på Högskolan i Borås, institutionen för bibliotek-och informationsvetenskap, där hon också är knuten till Center för kulturpolitisk forskning (KPC). Hennes forskningsintressen är lokal kulturpolitik och politiska idéer kring kulturens plats i samhället.

Presentation Delaktighet i kulturpolitiken. Vad är det? (pdf)

Seminarier

I detta seminarium fick du besöka Litteraturhuset Trampolins specialformgivna kulturpedagogiska miljö för barn och unga och få en kort introduktion till det kulturpedagogiska metodarbetet.
 
Du fick höra om projektet Oktober är den kallaste månaden, som bedrevs tillsammans med Folkteatern Gävleborg med medel ur den regionala samverkansplattformen Kultimeras utvecklingspott.

Hur blir en teaterföreställning om åttondeklassare får vara med och bestämma berättelsen, scenografin, musiken och ljuden? Projektet tog avstamp i ungdomsromanen Oktober är den kallaste månaden skriven av Christoffer Carlsson. Det är en berättelse om en enslig bygd, ett brott, lögner och priset man betalar för att växa upp. Med boken som gemensam utgångspunkt bjöds eleverna in till Kulturcentrum för att delta i workshoppar utifrån skådespeleri, scenografi, ljud och musik. Materialet som kom fram resulterade i en överraskande föreställning med en stor igenkänningsfaktor.

De som medverkade i seminariet varr Anna Thelin, producent på Folkteatern Gävleborg, Katarina Eriksson och Ulrika Goude Westby, verksamhetsutvecklare på Litteraturhuset Trampolin.

Doklumentation

Presentation Kulturpedagogiska metoder och samverkan (pdf)

Sandvikens kulturskola berättade under detta seminarium om sitt sätt att arbeta där elever och lärare från flera olika konstområden möts och samverkar i större gemensamma produktioner. Kulturskolan berättade också om den uppsökande och breddade verksamheten, om inspirerande möten med professionella kulturskapare och miljöer för kulturskoleeleverna och hur elevinflytande blir en allt viktigare del i arbetet. 

De som medverkade i seminariet från Sandvikens kommun var Yvonne Gärd kulturskolechef, Lisen Hertzman, teaterlärare, Nilla Enquist från kulturskolans elevforum Hjärngänget samt Kenneth Johansson, kultur- och fritidschef. Seminariet avslutades med Esbjörn Mårtensson, som sedan 2022 är regional samordnare för kulturskolorna i Gävleborgs län, ett samarbete som finansieras med stöd från Kulturrådet och Region Gävleborg.

I detta seminarium presenterades tre olika perspektiv på att stärka spelkultur i Gävleborgs län.  Hur var det att arrangera Stora Gamingfesten på Kulturcentrum i Sandviken? Hur är det att driva en butik för spel i Gävle och följa sina kunder under decennier av växande intressen? Och hur stärker man en kulturform regionalt som saknar offentliga strukturer?

Panelen pratade om möjligheter och fördelar med spelkultur för ideella föreningar, institutioner och näringslivsaktörer samt interregional samverkan. Om hur spelkultur är unik i sin tillgänglighet med engagerande och främjande deltagarkultur för alla, oavsett ålder. Panelen hoppas inspirera flera till att se och lyfta fram spelkulturen, bland annat genom samverkan med etablerade konst- och kulturområden.

De som medverkade i detta seminarium var Ida Long, producent Kulturcentrum Sandviken, Philip Sterner, verksamhetsutvecklare Studiefrämjandet, Viktor Johansson, projektledare Spelkultursamverkan i Mellansverige (Region Dalarna/Region Gävleborg) och Stig Rudeholm, delägare HobbyShopen. 

 

Om ungas delaktighet och främjande arbete där trygghet, tillhörighet och framtidstro är en central grund. Peter Folkesson, enhetschef SPIRA, Elin Folkesson, bibliotekschef, och Ingeborg Wasserman Westlin, verksamhetsutvecklare Litteraturhuset Trampolin, presenterade forskning och praktiska exempel i Sandvikens kommun.

Läs mer om Spira - Sandvikens kommun

Dokumentation 

Presentation Att främja goda uppvaxtvillkor för barn och unga (pdf)

I detta seminarium presenterades några av länets arkiv och museers arbeten att, tillsammans med allmänheten, samla in berättelser i Gävleborg som synliggör historiska platser, arkivhandlingar, föremål, skeenden och företeelser som förklarar historiska sammanhang.

Sandra Söderman, arkivarie i Region Gävleborgs Regionarkiv presenterade Regionarkivets digitala arrangemang Lös mysterier tillsammans med Regionarkivet där medborgare bjöds in till att ta del av historiskt arkivmaterial och hjälpa till att lösa mysterier kopplade till materialet.

Sebastian Casinge från Frantzwagner Sällskapet presenterade Hälsinglands museums arbete med att kartlägga de resandes kulturarv i länet, som fortsättning till utställningen Resandeliv.

Katarina Kallings, antikvarie på Sveriges Fängelsemuseum, berättade om projektet Skuggsidor - Berättelser från marginalen i Hälsingland, där de under 2021-2022, mitt under pandemin, samlade in berättelser om historiska brott, tingsplatser och häkten.

Dokumentation

Presentation Regionarkivet (pdf)

Presentation Hälsinglands museum (pdf)

Presentation Sveriges Fängelsemuseum (pdf)

Rapatac är ett koncept som grundar sig i en stark tro på våra barn och ungdomar - de med sina drömmar om framtiden, och vi med vårt ansvar att bygga morgondagens medborgare. Genom att erbjuda stöd med skolarbete och meningsfulla fritidsaktiviteter så fungerar verksamheten som ett kugghjul mellan barnens hem, skola och fritid. Rapatac erbjuder verksamhet i två Aktivitetscenter, ett i Sandviken och ett i Gävle.  

I detta seminarium fick du möjlighet att gå på rundvandring hos Rapatac Aktivitetscenter i Sandviken (endast 200 m från Kulturcentrum) och bland annat få höra mer om projektet Somewhere in Sandviken. Här finns hela fyra våningar av modernt Aktivitetscenter för barn och unga, med möjlighet att gå kurser i allt från teknik och 3D-skrivare, till konst eller journalistik.  

Somewhere in Sandviken är ett projekt som syftar till att göra kultur och stadsutveckling mer tillgänglig och möjlig att påverka för barn och unga, genom ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv. Inom projektet får målgruppen lära känna sin stad, dess historia, kultur och stadsplanering. Målet är att lyfta fram platser och berättelser med betydelse både för unga och för Sandviken, planera ett nytt promenadstråk och ta fram konkreta förslag till beslutsfattare för en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö.

Programpunkten uppmärksammade Sandviken som arena för unga filmare som på olika sätt utmärkt sig nationellt. På plats var Mika Wiborgh och Martin Ekelund som pratade om deras respektive filmskapande och om hur Sandviken bidragit till deras gärning. Utöver verk från Mika och Martin visades också verk av Isabelle Kågstöm, Marcus Bohman, Adam Selgeryd,  Johnny Isaksson och Victor Ivarsson.