Vi stärker och utvecklar konsten och kulturlivet i Gävleborg