Hemslöjd

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom hemslöjd syftar till att bevara slöjdens traditioner, bidra till slöjdens utveckling samt stärka slöjden som näringsgren och dess relevans i samtiden. 

Verksamhetsutveckling inom hemslöjd initierar och samordnar insatser, främst i samarbete med Gästrike- Hälsinge hemslöjdsförbund, lokala föreningar, länets museer, studieförbund och slöjdföretagare.

En del av uppdraget innebär att tillvarata slöjdens förmåga att skapa mötesplatser över språkliga och kulturella gränser. Verksamhetsutveckling inom hemslöjd bidrar dessutom till att lyfta slöjden i ett hållbarhetsperspektiv, inspirera till eget skapande och nytänkande, samt bevara och sprida kunskapen om olika material och tekniker.

Slöjdregistret