Hjärnrehabiliteringsteam

Hjärnrehabteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus. Teamet består av arbetsterapeuter, kuratorer, läkare och psykologer och erbjuder stöd och behandling efter avslutad slutenvård.

Teamet arbetar för att patienten bättre ska kunna hantera sina besvär och lättare återanpassa sig till familjen, arbetslivet och samhället.

För att komma till hjärnrehabteamet behövs en remiss eller egen vårdbegäran som skickas in via e-tjänsten på 1177.se.

Dokument

Vårdprogram för hjärnrehabteam – Platina id 09-251484 (pdf)