Nya rutiner för fria lätta immunglobulin-kedjor (FLC), i serum

Från och med 23 oktober 2023 börjar klinisk kemi analysera fria lätta kedjor; kappa och lambda, i serum.

Tidigare skickades Li-heparinrör (plasma) med grön propp till klinisk kemi och farmakologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala för analys. KKTM i Gävle inför samma metod från samma leverantör men kräver serumprov (serumrör med gul propp). Vid laboratoriets verifiering ses ingen klinisk relevant nivåskillnad mellan metoderna.

Tillverkarens referensintervall kommer att användas:

  • P-Kappakedja, fri: 6,7–22,4 mg/L
  • P-Lambdakedja, fri: 8,3–27,0 mg/L
  • P-Kappa/Lambda, fri: 0,31–1,56 mg/L

Beställning görs via elektronisk remiss av profilen P--Fria lätta kedjor som innehåller analyserna
P--Kappakedja, fri, P--Lambdakedja, fri och samt beräkning av kvoten P--Kappa/Lambda, fri.

Obs! Endast serumprov (rör med separationsgel, gul propp) kommer att accepteras.

Liza Larsson, biomedicinsk analytiker, metodansvarig

Eva Nagy, överläkare, medicinskt ansvarig