Fördröjda svarstider

Under vecka 45 och 46 flyttas analysinstrument vilket kan medföra förlängda svarstider på kemianalyser (inklusive Troponin T), hormonanalyser och virusserologi (smittester).

Klinisk kemi i Gävle kommer med start vecka 45 utföra en ombyggnation av laboratoriet som beräknas pågå fram till sommaren 2024. Ombyggnationen kommer medföra en del ändrade rutiner för inlämning av transportväskor och prover. Ombyggnationen kommer under vissa perioder medföra fördröjda svarstider. För planerade aktiviteter kommer vi i förväg annonsera kommande driftstörningar.

Aktuell under vecka 45 och 46

Generellt finns risk för något förlängda svarstider.

Vecka 45
Avseende virusserologi/smittester analyseras HIV, HBsAg, anti-HCV och Syfilis. Övriga markörer fördröjs. Om snabbare svar behövs ombeds kontakt med lab för transport till externt lab.

Provsvar för Proteinelfores kommer fördröjas (det kommer heller inte att fås svar på enskilda analyser, tex Immunglobuliner eller Haptoglobin då inga proteinanalyser kan analyseras under driftstopp).

Vecka 46
Provsvar för HbA1c och cancermarkörer kommer att fördröjas.