Analys för norovirus i Bollnäs

Från och med 30 oktober 2023 utförs analys för norovirus på laboratoriet för klinisk kemi i Bollnäs.

Detta innebär kortare svarstider då prover inte längre behöver vidarebefordras till klinisk mikrobiologi i Gävle. Provhantering och beställning påverkas ej av ändringen. För mer information, var god se provtagningsanvisningarna för norovirus (Calici).